เกี่ยวกับพวกเรา

จำนวนมาก การพนันเป็นอบายมุขที่เมื่อลองเล่นแล้วติดได้ง่ายมาก ทางที่ดีอย่าลองเล่นการพนันเด็ดขาด คนที่เล่นการพนันหน้าตาจะไม่สดใสเพราะเครียดตลอดเวลาว่าทำอย่างไรถึงจะได้เงิน ทำอย่างไรถึงจะหาเงินมาใช้หนี้ได้ ปัญหาชีวิตก็จะตามมาเมื่อเข้าไปยุ่งกับการพนัน วิธีการหลีกเลี่ยงคือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เลี่ยงการคบตนพาล อย่าทำตัวให้ว่างมากเกินไป สิ่งเหล่านี้ทำให้เปลี่ยนไปเป็นคนละคน


 

ที่อยู่: 6433, ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ อาคาร 3, ถนนพระรามที่ 1, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 11330
โทรศัพท์:02 202 2432